Schematherapie en Psychodrama


 
Schematherapie is een vorm van psychotherapie waarbij je jouw denk- en gedragspatronen onderzoekt en koppelt aan schema’s.

Schema’s zijn hardnekkige overtuigingen van jezelf en de ander, bijvoorbeeld: niemand is te vertrouwen (schema wantrouwen), ik hoor er niet bij (schema sociaal isolement) ik ben niet de moeite waard (schema minderwaardigheid) ik kan het niet (schema mislukken, falen) enzovoorts.

Schema’s beïnvloeden je gedrag en de manier waarop je met jezelf en anderen omgaat.

In psychodrama  ga je jouw schema’s verbeelden door deze bijvoorbeeld een stem en een houding  te geven.  Hierdoor worden het gedrag, de gedachten en gevoelens die horen bij je schema  concreter en inzichtelijker. Ook staan we stil bij de wijze waarop jij je verleden hebt beleefd, en welke schema’s hierdoor zijn ontstaan. We dagen de overtuigingen van je schema’s uit en oefenen met nieuw gedrag waardoor je meer jezelf kunt zijn in plaats van diegene die je van jezelf of jouw omgeving moet zijn.