ZORG JIJ OOK VOOR JEZELF ALS HULPVERLENER?

ZORG JIJ OOK VOOR JEZELF ALS HULPVERLENER?

Aanbod voor elke discipline in de zorg; van verpleegkundige en vaktherapeut tot jongerenwerker en GZ-psycholoog

Als hulpverlener ontkom je er niet aan dat je tijdens jouw werk tegen eigen ‘patronen’ en projecties aanloopt. Dat kan leiden tot irritatie, onzekerheid, boosheid, vermoeidheid, enz. Leertherapie helpt je inzicht te krijgen in hetgeen jij gespiegeld krijgt van je cliënten. Bij welk appèl reik je te veel uit? Wat heeft je irritatie je te vertellen over eigen verlangens en angsten. Welk ideaalbeeld heb je van jezelf als hulpverlener en wat doe je als je daar niet aan voldoet?

Je leert jouw eigen (onbewuste) reacties op cliënten te herkennen en krijgt handvatten hoe je er het meest adequaat mee om kan gaan.

Hoe werkt Leertherapie?

We gaan ervaringsgericht en actief aan de slag d.m.v. schemagerichte psychodrama. Schema’s zijn hardnekkige overtuigingen van jezelf en de ander, bijvoorbeeld: niemand is te vertrouwen (schema wantrouwen), ik hoor er niet bij (schema sociaal isolement) ik ben niet de moeite waard (schema minderwaardigheid) ik kan het niet (schema mislukken, falen), enz.

PraktijkKlees biedt Leertherapie zowel individueel als voor groepen aan. Een uniek aspect van groepstherapie is de steun en erkenning van andere deelnemers.

Voor wie is Leertherapie bestemd?

Elke hulpverlener komt in aanmerking voor dit aanbod, van systeemtherapeut, verpleegkundige, vaktherapeuten tot psychotherapeut.

Groepstraject Leertherapie Bunnik (Utrecht)

Bij Leertherapie in groepsvorm ervaar je de kracht van de groep. We werken met schemagerichte psychodrama zodat je de mogelijkheid krijgt om vanuit verschillende perspectieven een persoonlijk thema te onderzoeken.

We werken met gesloten groepen van 5 deelnemers, gedurende 10 avonden. Deze bijeenkomsten duren 2 uur en vinden om de week plaats op donderdagavond. Het prettige aan het werken met een groep is de onderlinge herkenning.

Data Leertherapie

De eerstvolgende data zijn:

Donderdagavonden: 22 sept, 6, 20 okt, 3, 10, 24 nov, 8, 22 dec 2022 en 12 en 26 jan 2023

Tijd: 19: 00 tot 21:00 uur locatie Regulierenring 12 Bunnik

Kosten: € 610,- (vrijgesteld van btw) inclusief 1 uur individuele sessie voorafgaand aan de groep

Individueel traject

In dit traject zoom ik met je in op vragen als: Bij welk appel reik je te veel uit? Wat heeft je irritatie je te vertellen over eigen verlangens en angsten. Welk ideaalbeeld heb je van jezelf als hulpverlener en wat doe je als je daar niet aan voldoet?

We nemen de tijd om stil te staan bij thema’s uit je verleden die op dit moment belemmerend voor je zijn.

Ervaringsdeskundige Leertherapie

Als professional heeft Leertherapie mij geholpen om vanuit nieuwsgierigheid ook de positie van cliënt te ervaren. Naast persoonlijke groei, heeft dit voor een groot deel mijn werk als therapeut gevormd.

Wil je je aanmelden of heb je vragen:

0627281152 of jolanda@praktijkklees.nl


Comments are closed.