Schemagerichte Psychodrama

Schemagerichte Psychodrama

Schematherapie is een vorm van psychotherapie waarbij je jouw denk- en gedragspatronen onderzoekt en koppelt aan schema’s.

Schema’s zijn hardnekkige overtuigingen van jezelf en de ander, bijvoorbeeld: niemand is te vertrouwen (schema wantrouwen), ik hoor er niet bij (schema sociaal isolement) ik ben niet de moeite waard (schema minderwaardigheid) ik kan het niet (schema mislukken, falen) enzovoorts.

Schema’s beïnvloeden je gedrag en de manier waarop je met jezelf en anderen omgaat.

In psychodrama ga je jouw schema’s verbeelden door deze bijvoorbeeld een stem en een houding te geven.  Hierdoor worden het gedrag, de gedachten en gevoelens die horen bij je schema concreter en inzichtelijker. Ook staan we stil bij de wijze waarop jij je verleden hebt beleefd, en welke schema’s hierdoor zijn ontstaan. We dagen de overtuigingen van je schema’s uit en oefenen met nieuw gedrag waardoor je meer jezelf kunt zijn in plaats van diegene die je van jezelf of jouw omgeving moet zijn.

Vrijblijvend kennismaken
Ik begrijp dat je een goed gevoel bij jouw therapeut wil hebben, alvorens je aan de therapie begint. Daarom bied ik een vrijblijvende kennismakingssessie van 30 minuten à € 22,50 aan. Zo kan je mij leren kennen en kan ik aangeven op welke wijze ik jou kan helpen. Maak een afspraak: 06-272 811 52.

De kracht van psychodrama is dat wat er innerlijk speelt,  extern kan worden uitgebeeld.