Vergoeding & tarieven

Vergoeding & tarieven

Kennismakingsgesprekken zijn altijd vrijblijvend.

Relatietherapie (bedragen zijn inclusief 21 %  btw)

Kennismakingsgesprek – 30 min – 22,50

Intakegesprek – 90 min- 128,-

Sessie – 90 min- 128,-

Schemagerichte psychodrama (vrijgesteld van btw)

Kennismakingsgesprek – 30 min – 22,50

Intakegesprek – 60 min – 85,-

Uitwerken intakegesprek en behandelplan – eenmalig 85,-

Sessie – 60 min – 85,-

Leertherapie (vrijgesteld van btw)

Groepstraject € 565,- inclusief 1 uur individuele sessie voorafgaand aan de groep

Individueel traject

Kennismakingsgesprek – 30 min – 22,50

Intakegesprek – 60 min – 85,-

Uitwerken intakegesprek en behandelplan – eenmalig 85,-

Sessie – 60 min – 85,-

Cursus 2 daagse schematherapie (bedragen zijn inclusief 21 % btw)

€ 423,50,- Voor particulieren

€ 695,75  Als de werkgever betaald

Vergoeding therapie Praktijk Klees

Een actueel overzicht van zorgverzekeraars en vergoedingen staat op www.zorgwijzer.nl.

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er een dossier wordt aangelegd. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die, na jouw expliciete toestemming, kunnen worden opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.

In samenwerking met PM-Networking doen wij ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens;
  •  ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens;
  • Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim);
  • De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie);
  •  Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.